Thống kê truy cập

Xã Cốc Pàng

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Cốc Pàng, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 0206.3286868

2. Cơ cấu, tổ chức:

a.Ông: Mò Văn Sợi - Chủ tịch UBND Xã  - ĐT: 0374980882

b. Ông Nông Văn Khình - Phó Chủ tịch UBND xã -  ĐT: 0948 099 028 - Mail:nongkhinh028@gmail.com