Thống kê truy cập

Danh bạ Thư điện tử Công vụ của UBND các xã, thị trấn và các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện Bảo Lạc

STT          Đơn vị      Địa chỉ mail công vụ
  1 UBND Thị trấn Bảo Lạc thitranbaolac@caobang.gov.vn
  2 UBND Xã Cốc Pàng xacocpang.bl@caobang.gov.vn
  3 UBND Xã Thượng Hà xathuongha.bl@caobang.gov.vn
  4 UBND Xã Cô Ba xacoba.bl@caobang.gov.vn
  5 UBND Xã Bảo Toàn xabaotoan.bl@caobang.gov.vn
  6 UBND Xã Khánh Xuân xakhanhxuan.bl@caobang.gov.vn
  7 UBND Xã Xuân Trường xaxuantruong.bl@caobang.gov.vn
  8 UBND Xã Hồng Trị xahongtri.bl@caobang.gov.vn
  9 UBND Xã Kim Cúc xakimcuc.bl@caobang.gov.vn
 10 UBND Xã Phan Thanh xaphanthanh.bl@caobang.gov.vn
 11 UBND Xã Hồng An xahongan.bl@caobang.gov.vn
 12 UBND Xã Hưng Đạo xahungdao.bl@caobang.gov.vn
 13 UBND Xã Hưng Thịnh xahungthinh.bl@caobang.gov.vn
 14 UBND Xã Huy Giáp xahuygiap.bl@caobang.gov.vn
 15 UBND Xã Đình Phùng xadinhphung.bl@caobang.gov.vn
 16 UBND Xã Sơn Lập xasonlap.bl@caobang.gov.vn
 17 UBND Xã Sơn Lộ xasonlo.bl@caobang.gov.vn
 18 Phòng Nội vụ phongnoivu.bl@caobang.gov.vn
 19 Phòng Tư pháp phongtuphap.bl@caobang.gov.vn
 20 Phòng Tài chính - Kế hoạch phongtaichinhkehoach.bl@caobang.gov.vn
 21 Phòng Tài nguyên và Môi trường phongtainguyenmoitruong.bl@caobang.gov.vn
 22 Phòng LĐ - TB và XH phonglaodongthuongbinh.bl@caobang.gov.vn
 23 Phòng Văn hóa và Thông tin phongvanhoathongtin.bl@caobang.gov.vn
 24 Phòng Giáo dục và Đào tạo phonggiaoduc.bl@caobang.gov.vn
 25 Phòng Y tế phongyte.bl@caobang.gov.vn
 26 Thanh tra huyện thanhtrahuyen.bl@caobang.gov.vn
 27 Văn phòng HĐND-UBND vphoidongnhandan.bl@caobang.gov.vn
 28 Phòng Kinh tế - Hạ tầng phongkinhtehatang.bl@caobang.gov.vn
 29 Phòng Dân tộc phongdantoc.bl@caobang.gov.vn
 30 Phòng Nông Nghiệp và PTNT phongnongnghiep.bl@caobang.gov.vn
 31 Đài Truyền hình - Truyền thanh daitruyenhinh.bl@caobang.gov.vn
 32 Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm tramkhuyennong.bl@caobang.gov.vn
 33 Ban QL DA ĐT và XD banquanlyduan.bl@caobang.gov.vn
 34 Chi cục thống kê chicucthongke.bl@caobang.gov.vn
 35 Trang thông tin điện tử huyện  congthongtin.bl@caobang.gov.vn