Thống kê truy cập

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

1. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đối với TTHC:

- Tổ kiểm tra, giám sát việc hấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

- Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.870.225

2. Danh sách thành viên Tổ kiểm tra, giám sát và số điện thoại:

- Ông Tô Đức Bình - Tổ trưởng, Phó Trưởng phòng Nội vụ - ĐT: 0368.021.888

- Ông Dương Viết Lưu - Phó chánh VP HĐND-UBND huyện - ĐT: 0916165050

- Ông Hoa Văn Phúc- Trưởng phòng Tư pháp - ĐT: 0978769663

- Ông Thẩm Thanh Hải - Chánh Thanh tra huyện - ĐT: 0915785088

- Bà Công Thị Hằng - Chuyên viên phòng Nội vụ - ĐT: 0962598063