Thống kê truy cập

Xã Sơn Lập

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Khuổi Tâư, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

a. Ông: Đàm Văn Cường - Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0332569718 - Email: Cuongdv.sl@caobang.gov.vn

b. Ông: Ma Văn Hàm - Phó Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0964987299 - Mail:hammv@caobang.gov.vn