Thống kê truy cập

Xã Sơn Lộ

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Pù Mồ, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

a. Ông: Tô  Văn Việt - Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0326559688 - Email: tovietubndsonlo@gmail.com

b. Bà: Nông Thị Duyên - Phó Chủ tich UBND xã - ĐT: 0369268184 - Mail: nongduyenvpdu@gmail.com