Thống kê truy cập

Xã Thượng Hà

. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Piêng Sinh, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ:

2. Cơ cấu, tổ chức:

a.Ông: Nông Văn Minh - Chủ tịch UBND Xã  

b. Bà: Tô Thị Hạnh  - Phó Chủ tịch UBND xã - ĐT:094809068 - Email: