Thống kê truy cập

UBND Thị trấn

THỊ TRẤN BẢO LẠC

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 02063870262

2. Cơ cấu, tổ chức:

a. Bà: Dương Thị Len - Chủ tịch UBND thị trấn - ĐT:0948973388 - Email: duonglenubndtt@gmail.com

b. Ông: Lương Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND thị trấn