Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập

UBND xã Hồng Trị

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Bản Khuông, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

a. Ông: Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0892626717 - Email: tiepnv.blc@caobang.gov.vn

b. Ông: Tô Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0886586983 - Email: 

c. Ông: Lương Thanh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0356410666