Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 18
Đăng nhập

UBND xã Khánh Xuân

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Bản Diềm, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

a. Ông: Triệu Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0948172904 - Email: 

b. Ông: Sinh Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0917093478 - Email: 

c. Ông: Đàm Văn Chuẩn - Phó chủ tịch UBND xã - ĐT: 0829178688