Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Đăng nhập

Bảo Lạc: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

Chiều ngày 12/1, Huyện ủy, UBND huyện Bảo Lạc đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Đến dự có đồng chí Công Văn Hưu, Tỉnh ủy viên, phó Trưởng Ban Dân vận và đồng chí Vương Văn Võ, phó Chủ nhiệm y ban Kiểm tra tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Lã Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

          Trong năm 2022, huyện Bảo Lạc đã triển khai thực hiện cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt 26.218 tấn đạt 102% kế hoạch. Trồng cây phân tán được hơn 39.800 cây các loại đạt 132,7% chỉ tiêu. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 16,791 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn được 26,580 tỷ đồng, đạt 123 % chỉ tiêu giao. Giá trị ngành dịch vụ tăng 5%. Hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 97%. Thành lập 7 hợp tác xã đạt 700%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,27%, đạt 149,3% kế hoạch. Di dời được 500 cái chuồng trại gia súc ra khỏi gầm nhà ở, đạt 100 % kế hoạch. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện chiếm hơn 75% đạt 102,%,…Về công tác xây dựng Đảng: Kết nạp mới 154 đảng viên mới, đạt 102,7% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 3.873 đảng viên.  100% đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. 94,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 9,5 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 61,3% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20,4% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.         

      Năm 2023, huyện Bảo Lạc tiếp tục thực hiện tốt 26 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng đảng. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 28,5 triệu đồng/ người; Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 30 triệu đồng/ha; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 34,2 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu  trên địa bàn đạt trên 90%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên; kết nạp 150 đảng viên trở lên; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, hơn 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ,...

Đồng chí Vương Văn Võ, phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Văn Võ, phó Chủ nhiệm y ban Kiểm tra tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Bảo Lạc trong năm qua, chỉ ra mặt còn tồn tại, hạn chế  đồng thời đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát năm 2023. Rà soát lại việc lãnh đạo chỉ đạo, khắc phục những mặt tồn tại hạn chế theo thông báo kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2022, đưa vào kế hoạch thực hiện. Tiếp tục tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc thống nhất triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt đề cao vai trò gương mẫu của các đồng chí đứng đầu cấp ủy chính quyền,..

Lãnh đạo Huyện ủy Bảo Lạc đã tặng giấy khen cho 9 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

 Nhân dịp này, Huyện ủy Bảo Lạc đã tặng giấy khen cho 9 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu và 3 đảng viên đạt tiêu chuẩn trong "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền; 02 cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" của Đảng. UBND huyện Bảo Lạc tặng danh hiệu cho 7 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; Tặng danh hiệu “ Lao động tiên tiến cho 22  tập thể và 138 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 và tặng giấy khen cho 32 tập thể, 61 cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu năm 2022./.

Minh Khôi

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Bảo Lạc