Tổng số: 210
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
155/KH-UBND 17/05/2024 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 năm 2024 trên địa bàn huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 0
113/KH-BCĐ 04/04/2024 Kế hoạch Thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống văn hoá huyện Bảo Lạc, năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
80/KH-BCĐ 15/03/2024 KẾ HOẠCH Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024 trên địa bàn huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 0
77/KH-BCĐCCHC 13/03/2024 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
64/KH-UBND 29/02/2024 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 0
56/KH-UBND 27/02/2024 Kế hoạch điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 2
44/KH-UBND 22/02/2024 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ EM NĂM 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
40/KH-UBND 16/02/2024 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 4
35/KH-BATGT 08/02/2024 KẾ HOẠCH Giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang giao thông trên các tuyến đường huyện Bảo Lạc, năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
34/KH-UBND 08/02/2024 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...