Tổng số: 71
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/NQ-HĐND 19/12/2023 Nghị quyết về phân bổ Kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 11
28/NQ-HĐND 19/12/2023 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 3
32/NQ-HĐND 19/12/2023 Nghị quyết Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện Bảo Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
30/NQ-HĐND 19/12/2023 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
2864/QĐ-UBND 20/09/2023 Quyết định công bố dịch bệnh DTLCP xã Cốc Pàng, Bảo Toàn, Thượng Hà, Hồng Trị
Lượt xem: 0
Tải về 1
19/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 1
13/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về phê chuẩn phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hội trường và một số phòng làm việc thuộc UBND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
09/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng điểm Checkin, khu ngắm cảnh Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường, xã Khánh xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678