Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hội trường và một số phòng làm việc thuộc UBND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
09/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng điểm Checkin, khu ngắm cảnh Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường, xã Khánh xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
01NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị Quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang, nâng cấp đô thị thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Hạng mục: Mở rộng đường vào chợ)
Lượt xem: 0
Tải về 0
07/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Chợ trung tâm, Chợ nông sản thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường vào khu Pác Lũng, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/NQ-HĐND 10/05/2023 Nghị quyết điều chỉnh, cổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Bảo Lạc (lần 5)
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234567
Loại văn bản