Tổng số: 178
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
17/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I năm 2023
Lượt xem: 0
16/01/2023
12/KH-UBND Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân
Lượt xem: 22
12/01/2023
07/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Bảo Lạc năm 2023
Lượt xem: 23
08/01/2023
04/KH-UBND KẾ HOẠCH kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện Bảo Lạc năm 2023
Lượt xem: 26
06/01/2023
308/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án "Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023" trên địa bàn huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 59
03/12/2022
307/KH-UBND Kế hoạch Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện
Lượt xem: 257
01/12/2022
303/KH-UBND Kế hoạch triển khai "Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022" trên địa bàn huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 49
28/11/2022
300/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 56
28/11/2022
299/KH-UBND Kế hoạch Triển khai xác định chỉ số CCHC cấp xã và tự đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2022 của huyện
Lượt xem: 48
27/11/2022
298/KH-UBND Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại các Trường học thuộc UBND huyện Bảo Lạc năm 2022
Lượt xem: 66
27/11/2022
12345678910...
Loại văn bản