CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Loại văn bản:
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TINTẢI VỀ
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TINTẢI VỀ
1217/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 26/02/2024
Ngày kết thúc: 20/03/2024
Lượt xem:24
TẢI VỀ
219/CV-VHTT
Ngày bắt đầu: 28/02/2024
Ngày kết thúc: 06/03/2024
Lượt xem:21
TẢI VỀ
337/CV-BCĐ
Ngày bắt đầu: 11/01/2024
Ngày kết thúc: 20/01/2024
Lượt xem:142
TẢI VỀ
42104/CV_BCĐ
Ngày bắt đầu: 30/12/2023
Ngày kết thúc: 05/01/2024
Lượt xem:25
TẢI VỀ
51699/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 18/10/2023
Ngày kết thúc: 18/11/2023
Lượt xem:39
TẢI VỀ
61476/UBND-LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 08/09/2023
Ngày kết thúc: 08/10/2023
Lượt xem:27
TẢI VỀ
71057/UBND-KTHT
Ngày bắt đầu: 04/07/2023
Ngày kết thúc: 04/08/2023
Lượt xem:34
TẢI VỀ
8641/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 06/05/2023
Ngày kết thúc: 06/06/2023
Lượt xem:26
TẢI VỀ
9132/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 13/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:24
TẢI VỀ
10
Ngày bắt đầu: 27/11/2019
Ngày kết thúc: 31/01/2020
Lượt xem:28
TẢI VỀ
11904/CV-UBND
Ngày bắt đầu: 08/11/2019
Ngày kết thúc: 08/12/2019
Lượt xem:26
TẢI VỀ
12811/UBND-TTr
Ngày bắt đầu: 14/10/2019
Ngày kết thúc: 24/10/2019
Lượt xem:33
TẢI VỀ
1301/TT-TH
Ngày bắt đầu: 10/09/2019
Ngày kết thúc: 25/09/2019
Lượt xem:34
TẢI VỀ
14502/UBND - VP
Ngày bắt đầu: 04/07/2019
Ngày kết thúc: 08/07/2019
Lượt xem:22
TẢI VỀ
151080/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 10/06/2019
Ngày kết thúc: 13/06/2019
Lượt xem:24
TẢI VỀ
16281/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 23/04/2019
Ngày kết thúc: 04/05/2019
Lượt xem:22
TẢI VỀ