CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TINTẢI VỀ
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TINTẢI VỀ
1
Ngày bắt đầu: 27/11/2019
Ngày kết thúc: 31/01/2020
Lượt xem:
TẢI VỀ
2904/CV-UBND
Ngày bắt đầu: 08/11/2019
Ngày kết thúc: 08/12/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
3811/UBND-TTr
Ngày bắt đầu: 14/10/2019
Ngày kết thúc: 24/10/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
401/TT-TH
Ngày bắt đầu: 10/09/2019
Ngày kết thúc: 25/09/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
5502/UBND - VP
Ngày bắt đầu: 04/07/2019
Ngày kết thúc: 08/07/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
61080/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 10/06/2019
Ngày kết thúc: 13/06/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
7281/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 23/04/2019
Ngày kết thúc: 04/05/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ