Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 358
  • Trong tuần: 8 902
  • Tổng lượt truy cập: 521390
Đăng nhập
Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng

I. Cơ cấu tổ chức:

1. (Bà) Hoàng Thị Xuyến - Giám đốc ban

2. (Ông) Hoàng Văn Tuân- Phó giám đốc ban 

4. (Ông) Tô Hoàng Du- Chuyên viên

5. (Ông) Nông Tuấn Minh- Chuyên viên

6. (Ông) Nguyễn Văn Tuấn- Chuyên viên

7. (Ông) Công Văn Thạch- Chuyên viên

8. (Bà)  Ma Thị Tuyến- Chuyên viên

9. (Bà) Nông Thị An- Chuyên viên

10. (Ông) Lãnh Xuân Chánh - Chuyên viên

11. (Ông) Trương Diều Hưng- Chuyên viên

12. (Ông) Nguyễn Vương Quyền- Chuyên viên

13. (Ông)bĐàm Văn Thủy- Chuyên viên

14. (Bà) Nông Thị Hoàng Xuân- Chuyên viên