Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 483
  • Trong tuần: 9 027
  • Tổng lượt truy cập: 521515
Đăng nhập
Phòng Lao động Thương binh & Xã hội

Phòng Lao động - TBXH

 

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Bà: Nông Thị Loan - Trưởng phòng

2. Ông: Nguyễn Trường Thức - Phó trưởng phòng

3. Bà: Nông Thị Hồng - Chuyên viên

4. Ông: Nguyễn Văn Hiến- Chuyên viên

5. Bà: Lữ Thị Hồng- Chuyên viên

6. Bà: Hoàng Bình Trinh - Kế toán

B. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện. Tổ chức thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm các công trình ghi công liệt sỹ.