Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
36/TB-HĐND 24/04/2023 Thông báo Thời gian, nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 (Chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc, khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
1018/QĐ-UBND 17/04/2023 Quyết định Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
113/KH-UBND 04/04/2023 Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
108/KH-UBND 29/03/2023 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện Bảo Lạc năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
90/KH-UBND 16/03/2023 Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và thông tin xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn huyện Bảo Lạc năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
115/BC-UBND 14/03/2023 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
31/TB-UBND 13/03/2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức Tài chính - Kế toán cấp xã năm 2023 (lần 2)
Lượt xem: 0
Tải về 2
Loại văn bản