Tổng số: 115
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
280/BC-UBND 24/05/2023 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
254/BC-UBND 17/05/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 (Số liệu đến ngày 15/5/2023 ước thực hiện đến 30/6/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 0
120/BC-UBND 16/03/2023 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 200
72/BC-UBND 17/02/2023 Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tháng 02, phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 4
27/BC-UBND 17/01/2023 Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về 0
966/BC-BATGT 31/12/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang giao thông năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 76
Tải về 0
920/BC-UBND 15/12/2022 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2022;Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 100
Tải về 0
904/BC-UBND 12/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023
Lượt xem: 115
Tải về 0
807/BC-UBND 17/11/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 11,phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 130
Tải về 1
131/BC-TCKH 18/10/2022 Báo cáo thuyết minh công khai dự toán Quý III năm 2022
Lượt xem: 225
Tải về 0
12345678910...
Loại văn bản