Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
189/TTr-UBND 13/12/2019 Tờ trình về việc xin kinh phí mở rộng Chợ thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 372
Tải về 16
170/TTr-UBND 15/11/2019 Tờ trình về việc xin tuyển bổ sung viên chức giáo dục năm học 2019-2020
Lượt xem: 290
Tải về 7
151/TTr-UBND 08/10/2019 Tờ trình về việc xin điều chỉnh nội dung kế hoạch vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019
Lượt xem: 309
Tải về 2
142/TTr-UBND 23/09/2019 Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 237
Tải về 1
116/TTr-UBND 09/08/2019 Tờ trình đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 326
Tải về 8
97/TTr-UBND 10/07/2019 Tờ trình về xin cấp bổ sung kinh phí diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lạc năm 2019
Lượt xem: 312
Tải về 11
61/TTr - UBND 10/06/2019 Tờ trình về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 223
Tải về 1
48/TTr-UBND 13/05/2019 Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 214
Tải về 1
29/TTr-UBND 27/03/2019 Tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích nộp ngân sách năm 2018
Lượt xem: 328
Tải về 6
14/TTr-UBND 15/01/2019 Tờ trình đề nghị tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và giai đoạn 2017 - 2018
Lượt xem: 268
Tải về 3
12
Loại văn bản