Tổng số: 960
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
411/QD-UBND 28/02/2024 Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND huyện Bảo Lạc trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2019-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
28/QĐ-NV 28/02/2024 Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân phòng Nội vụ.
Lượt xem: 0
Tải về 0
27/QĐ-NV 28/02/2024 Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân năm 2024 của Phòng Nội vụ
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/TB-NV 28/02/2024 THÔNG BÁO Lịch Tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của phòng Nội vụ huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 0
56/KH-UBND 27/02/2024 Kế hoạch điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
00/TB-BTC 25/02/2024 Thông báo Chương trình Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông - Mùa hoa Lê huyện Bảo Lạc năm 2024; Số điện thoại các cơ quan thường trực BTC; Các địa điểm Di tích lịch sử, thắng cảnh đẹp xã Xuân Trường và trên địa bàn huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 1
44/KH-UBND 22/02/2024 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ EM NĂM 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
282/QĐ-UBND 22/02/2024 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức các di tích lịch sử huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 8
01/QĐ-TP 20/02/2024 Quyết định Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Phòng Tư pháp huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/QĐ-VHTT 18/02/2024 Quyết Định ban hành Quy chế tiếp công dân của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...