Tổng số: 113
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
120/BC-UBND 16/03/2023 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 199
72/BC-UBND 17/02/2023 Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tháng 02, phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 4
27/BC-UBND 17/01/2023 Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 43
Tải về 0
966/BC-BATGT 31/12/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang giao thông năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 50
Tải về 0
920/BC-UBND 15/12/2022 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2022;Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 59
Tải về 0
904/BC-UBND 12/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về 0
807/BC-UBND 17/11/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 11,phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 98
Tải về 0
131/BC-TCKH 18/10/2022 Báo cáo thuyết minh công khai dự toán Quý III năm 2022
Lượt xem: 191
Tải về 0
743/BC-UBND 17/10/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 10, phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022
Lượt xem: 321
Tải về 0
653/BC-BCĐ 24/08/2022 Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 4 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 126
Tải về 0
12345678910...
Loại văn bản