Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 71
Tải về 0
36/NQ-HĐND 26/12/2022 Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bảo lạc
Lượt xem: 69
Tải về 0
37/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 58
Tải về 0
39/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 57
Tải về 1
38/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 65
Tải về 0
31/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 47
Tải về 0
30-NQ-HĐND-12-2022 21/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển năm 2022 huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 52
Tải về 0
29/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu chi phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 50
Tải về 0
33/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội năm 2023
Lượt xem: 66
Tải về 0
26/NQ-HĐND 05/07/2022 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh mở rộng quy hoạch chuing thị trấn Bảo lạc, huyện Bảo lạc giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/200
Lượt xem: 107
Tải về 0
123456
Loại văn bản