Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 875
  • Trong tuần: 7 087
  • Tổng lượt truy cập: 527195
Đăng nhập
Đoàn kiểm tra tỉnh: Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại huyện Bảo Lạc

Ngày 5/10, Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính  tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ tại huyện Bảo Lạc.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ tại huyện Bảo Lạc.

 Ngay từ đầu năm, UBND huyện Bảo Lạc đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về cải cách hành chính trong năm 2022. Tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính. Thực hiện tốt việc quản lý công chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thống nhất. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát. Tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Kịp thời phát hiện và đưa ra giải pháp phù hợp khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của huyện năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm, thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong môi trường điện tử cấp huyện 364 hồ sơ, trong đó tiếp nhận hồ sơ giải quyết mức độ 3, mức độ 4: 334 hồ sơ;  còn cấp xã tiếp nhận 6.350 hồ sơ, đã giải quyết 6.311 hồ sơ. Về cải cách tổ chức hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ từng bước được cải thiện. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được chú trọng quan tâm thực hiện. 100% các cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp xã triển khai hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký số đạt trên 97%; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước gồm có 9.185 văn bản đến, 1.502 văn bản đi, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, xử lý công việc nhanh gọn, tăng tính hiệu lực, hiệu quả của văn bản hành chính,..

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh đã đến kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của huyện

Đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra tỉnh chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, cần khắc phục đồng thời hướng dẫn hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đề nghị huyện cần xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, niêm yết công khai theo quy định. Tăng cường chỉ đạo xây dựng kế hoạch, theo dõi, đánh giá, đôn đốc thực hiện cải cách hành chính. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức đáp ứng nhu cầu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy tổ công nghệ số cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn để thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp,... cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022,...

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh đã đến kiểm tra tại đơn vị Thị trấn Bảo Lạc

Cũng trong dịp này, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh đã đến kiểm tra trực tiếp tại hai đơn vị gồm: Thị trấn Bảo Lạc và xã Bảo Toàn.

Minh Khôi

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lạc