Tin tức

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BẢO LẠC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN

Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương chịu tác động của các nhân tố chủ yếu như: Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg; dịch bệnh trên gia súc...đã tác động không nhỏ đến việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bảo Lạc.

Ngay từ đầu năm Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, chất lượng tín dụng trên địa bàn, đặc biệt là đảm bảo an toàn trong hoạt động tại các Điểm giao dịch xã. Thành viên BĐD HĐQT là Chủ tịch UBND cấp xã quan tâm sâu sát đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; chỉ đạo và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, qua đó vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở ngày càng được nâng cao và đã đạt được kết quả tốt.

Tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn đạt 294.252 triệu đồng, tăng  24.592 triệu đồng so với năm 2020, trong đó nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2021 chuyển sang NHCSXH đạt 360 triệu đồng, hoàn thành 144% kế hoạch tăng trưởng được giao. Nguồn vốn huy động của các Tổ chức, cá nhân: 28.100 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay 15 chương trình tín dụng đạt: 293.648 triệu đồng, tăng 24.107 triệu đồng so với năm 2020, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng. + Nợ quá hạn: 146 triệu đồng, chiếm 0,05%/tổng dư nợ, giảm 19 triệu đồng so với năm 2020. Toàn huyện 17/17 xã đều xếp loại hoạt động tốt. NHCSXH đã cho vay 01 người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, với số tiền 15,350 triệu đồng, hỗ trợ cho 05 lượt người lao động; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, Tổ chức CT-XH nhận ủy thác thực hiện tốt công tác xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan, đảm bảo việc xử lý rủi ro chính xác, kịp thời; Năm 2021, NHCSXH huyện đã trình Trung ương xử lý xóa nợ cho 02 hộ với số tiền 23 triệu đồng, đồng thời duy trì thực hiện tốt giao dịch tại 17/17 xã, thị trấn. Tại các Điểm giao dịch thực hiện công khai các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, niêm yết danh sách hộ vay, thủ tục giải quyết công việc, số điện thoại đường dây nóng… Thực hiện duy trì lịch giao dịch cố định hàng tháng đúng ngày, giờ thông báo (kể cả thứ 7, chủ nhật), qua đó đã tạo điều kiện cho bà con dễ dàng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng, tiết giảm thời gian, chi phí đi lại. Thực hiện giảm 10% lãi vay đối với tất cả các món vay còn dư nợ trong tháng 10,11,12/2021 theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 với số tiền 550 triệu đồng... Cán bộ Ngân hàng CSXH luôn vượt khó, tâm huyết với hoạt động tín dụng chính sách của Đảng và Nhà nước, tận tâm phục vụ nhân dân, tạo được lòng tin với nhân dân.

Qua các kết quả trên, Ngân hàng CSXH huyện đã đạt thành tích là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu chi nhánh NHCSXH tỉnh và được đề nghị Ngân hàng CSXH Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khen thưởng trong năm 2021.

Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40CT/TW và hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đồng thời bám sát chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng. Tích cực huy động các nguồn vốn, tiền gửi của các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn giúp bà con được tiếp cận nhiều hơn với nguồn vốn chính sách.

Thùy Dương

Phó giám đốc phụ trách NHCSXH huyện Bảo Lạc

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image