Tin tức

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 15/10/2021, UBND huyện Bảo Lạc tổ chức 8 lớp tập huấn quy trình tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự buổi tập huấn

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên triển khai các quyết định, thông tư, nghị định, công văn, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện  về  rà  soát  hộ  nghèo,  hộ  cận  nghèo  để  đánh  giá  kết  quả  thực  hiện Chương trình giảm nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện với các nội dung chính như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; phương pháp rà soát, xác định tiêu chí đo lường nghèo đa chiều; thời gian rà soát, xác định; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, định kỳ hằng năm; quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; phương pháp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và hướng dẫn ghi phiếu điều tra, rà soát. Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn huyện sẽ được thực hiện từ ngày 15/10/2021 đến ngày 5/11/2021.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, điều tra viên làm công tác điều tra hộ nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025, nắm vững những thông tin, cũng như quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm tại cấp xã, thị trấn để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thoát nghèo đến cuối năm 2021. Đồng thời, đây cũng làm cơ sở xác định đối tượng thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác, giai đoạn 2022 - 2025./.

Trịnh Hổ

Trung tâm VH-TT Bảo Lạc

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image