Tin tức

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
BĐD HĐQTNHCSXH huyện Bảo Lạc: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Lạc đã tổ chức phiên họp để đánh giá kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm  năm 2022.

               Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Lạc triển khai nhiệm vụ năm 2022 

Trong năm vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Lạc đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách tín dụng trên địa bàn. Tổng nguồn vốn huy động đạt 294 tỷ 855 triệu đồng, tăng hơn 25 tỷ đồng so với đầu năm 2020. Trong đó, nguồn vốn từ trung ương gần 264 tỷ đồng; huy động các tổ chức, cá nhân được  28 tỷ 100 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch giao; nguồn vốn địa phương hơn 1 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt trên 73 tỷ 640 triệu đồng với 1.528 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt hơn 49 tỷ 410 triệu đồng. Đến nay, tổng dư nợ cho vay 15 chương trình tín dụng đạt hơn 293 tỷ 541 đồng, tăng trên 24 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng. Dư nợ tăng trưởng chủ yếu tập trung ở các chương trình như: sản xuất kinh doanh vùng khó khăn hơn 7,3 tỷ đồng; hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo trên 13,3 tỷ đồng; các xã tăng trưởng dư nợ cao như: xã Hồng Trị gần 3 tỷ đồng, Cốc Pàng trên 2,37 tỷ đồng, Xuân Trường 2,35 tỷ đồng, Khánh Xuân hơn 2 tỷ đồng, ...Đến nay, nợ quá hạn còn 198 triệu đồng, chiếm 0,067%/tổng dư nợ giảm 19 triệu đồng so với năm 2020. Các chương trình tín dụng đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhân dân để phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện thành công công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

          Năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách đạt từ 7% trở lên. Tỷ lệ thu lãi đạt 100%; Hoàn thành trên 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng huy động từ các tổ chức, cá nhân. Triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động hiệu quả các điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác thu lãi, xử lý kịp thời nợ đến hạn, thu hồi nợ quá hạn, lãi suất tồn đọng. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2022./.

 

Minh Khôi

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lạc

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image