Tin tức

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Lạc

Ngày 23/12/2021, UBND huyện Bảo Lạc tổ chức Hội nghị  biểu dương, khen thưởng và cung cấp thông tin thời sự, kinh tế - xã hội cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện.

Đồng chí Hứa Thị Thu, phó bí thư thường trực huyện ủy Bảo Lạc trao tặng giấy khen cho các cá nhân người uy tín tiêu biểu năm 2021

Trong năm 2021 toàn huyện Bảo Lạc146 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua, người có uy tín trên địa bàn huyện luôn giữ vững vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng các quy ước, hương ước của làng, xóm. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”; vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng ở các thôn, xóm đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, người có uy tín cũng luôn đi đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống.

Tại hội nghị, các đại biểu người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện được thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của huyện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; các chương trình dự án lớn đang và dự kiến trên địa bàn huyện; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025…Qua đó, giúp người có uy tín có thêm thông tin và nhận thức  thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với đồng bào các dân tộc thiểu số tại cơ sở; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm  bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

Dịp này, chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc đã tặng giấy khen cho 44 cá nhân người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện./.

Trịnh Hổ

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image