Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 752
  • Trong tuần: 6 845
  • Tổng lượt truy cập: 603552
Đăng nhập
Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bảo Lạc họp phiên thường kỳ quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ năm quý II/2023
anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bảo Lạc, tính đến ngày 31/03/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Bảo Lạc đạt 369.047 triệu đồng, tăng 24.075 triệu đồng so với năm 2022. Doanh số cho vay: 40.755 triệu đồng, tăng 14.118 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022, với 662 lượt hộ vay. 

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 31/03/2023 đạt: 368.094 triệu đồng, tăng 24.211 triệu đồng so với qúy IV/2022, tăng 24.211 triệu đồng so với năm 2022, hoàn thành 46% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2023. Tỷ lệ tăng trưởng 7,04% so với năm 2022. Nợ quá hạn và nợ khoanh tính đến 31/03/2023 là 146 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,04%/tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, đồng vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã chuyển tải tới 100% các xã, thị trấn, bình quân dư nợ hộ nghèo hiện nay hơn 56,1 triệu đồng/hộ.

Các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác phối hợp Ngân hàng Chính sách-Xã hội thực hiện tốt việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng: giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng; thường xuyên đôn đốc, nâng cao tỷ lệ thu hồi nợ và lãi đến hạn, quá hạn; có biện pháp xử lí các trường hợp nợ chây ỳ, nợ khó đòi và hộ vay bỏ đi khỏi địa phương. Lũy kế đạt tổng dư nợ ủy thác gần 263,5 tỷ đồng với 6.561 hộ vay và tăng 23,3 tỷ đồng so đầu năm. 

Đặc biệt, trong năm 2023, thông qua các chương trình tín dụng, nguồn vốn giải ngân qua NHCSXH đã giúp cho gần 850 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có trên 326 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; 394 khách hàng vay vốn giải quyết việc làm (GQVL) góp phần thu hút, tạo việc làm cho 315 lao động; 42 lượt hộ vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo 84 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; giúp cho 14 lao động đi làm việc tại nước ngoài…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Bảo Lạc đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bảo Lạc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn; triển khai kịp thời các Chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đồng bộ, kịp thời, hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn toàn huyện Bảo Lạc; thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 theo đúng kế hoạch.

Cùng với đó, Ban đại diện các quận, huyện tiếp tục tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát, bình xét đối tượng thụ hưởng đảm bảo 100%  hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại huyện Bảo Lạc Cao Bằng; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động ủy thác của Hội đoàn thể cấp dưới; Tập trung chỉ đạo đôn đốc thu hồi, xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi...

Phòng giao dịch NHCSXH Huyện Bảo Lạc