Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 778
  • Trong tuần: 6 871
  • Tổng lượt truy cập: 603578
Đăng nhập
Chùm phóng sự ảnh về phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn của NHCSXH huyện
Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Bảo Lạc đã chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức CT-XH, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHXSXH) huyện chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong công tác giảm nghèo. Đặc biệt, nguồn vốn từ chương trình tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời đã đáp ứng nhu cầu vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng, sửa chữa nhà cửa,… của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dưới đây là một số hình ảnh về công tác truyền tải nguồn vốn đến bà con nhân dân để phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn của NHCSXH huyện:

anh tin bai

NHCSXH huyện kiểm tra sử dụng vốn vay tại xã Thượng Hà

anh tin bai

Mô hình chăn thả, phát triển đàn dê tại hộ gia đình xã Hồng An từ nguồn vốn vay NHCSXH

anh tin bai

Mô hình trồng dâu nuôi tằm từ nguồn vốn vay NHCSXH tại  hộ gia đình xã Hồng Trị

anh tin bai

Phát triển, nhân rộng giống gà đen tại hộ vay vốn xã Huy Giáp từ nguồn vốn

vay NHCSXH 
anh tin bai

Hộ gia đình anh Thào Văn Thái, Nà dường, Thị trấn Bảo Lạc phát triển đàn bò từ nguồn vốn vay NHCSXH

anh tin bai

Hộ gia đình xã Cốc Pàng sửa chữa, nâng cấp nhà ở từ nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết 28 của Chính phủ tại NHCSXH

anh tin bai
Công trình xây dựng mới nhà để ở của gia đình anh Lê Tiến Đạt, Thị trấn Bảo Lạc từ nguồn vốn vay chương trình Nhà ở xã hội tại NHCSXH 

anh tin bai

NHCSXH huyện tuyên truyền các chương trình cho vay đến các hộ gia đình xã Khánh Xuân

anh tin bai

NHCSXH huyện giải ngân chương trình Nhà ở xã hội cho đối tượng cán bộ có thu nhập thấp trên địa bàn

anh tin bai

NHCSXH huyện Bảo Lạc giải ngân vốn vay cho người dân tại xã Phan Thanh

 

 

Ảnh: NHCSXH Bảo Lạc