Tin tức

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bảo Lạc triển khai tập huấn nghiệp vụ ngoại nghành năm 2023

Tại các lớp tập huấn, lãnh đạo và cán bộ NHCSXH huyện được phân công tập huấn đã phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi mới và hướng dẫn các học viên nắm vững nghiệp vụ để triển khai hiệu quả đến người thụ hưởng và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Đặc biệt trong đợt tập huấn năm nay, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, NHCSXH đã phổ biến, triển khai các chương trình tín dụng trong gói hỗ trợ theo NQ 11 được thực hiện tại NHCSXH huyện bao gồm:

- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc là theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan.

- Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan. 

- Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 12/5/2022 và các văn bản liên quan.

- Triển khai Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 (2021 - 2025).

anh tin bai

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Lạc triển khai chuyên đề tại lớp tập huấn

 Thông qua lớp tập huấn đã giúp các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiểu sâu hơn về quyền lợi trong việc nhận ủy thác nguồn vốn từ NHCSXH, đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, từ đó đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp tốt với Phòng giao dịch NHCSXH huyện trong việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy thác trên địa bàn huyện.

  NHCSXH huyện Bảo Lạc

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image