Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Đăng nhập

Hội nông dân

Hội nông dân

 

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ:

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

2. Bà: Lữ Thị Nhung - Phó Chủ tịch

3. Ông: Mông Văn Thủy - Cán bộ