Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 6 537
  • Tổng lượt truy cập: 526645
Đăng nhập
UBND huyện

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

2. Điện thoại: 02063. 870.599

II. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Họ tên      Chức vụ SĐT  Mail
Nguyễn Mạnh Hùng

    Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

0918023888  hungnm@caobang.gov.vn
Hoàng Văn Cương  Phó chủ tịch UBND huyện 0942680666  cuonghv@caobang.gov.vn
Hoàng Thị Đà  Phó chủ tịch UBND huyện 0989174887  daht.bl@caobang.gov.vn

III. TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày: 02/5/1976

Quê quán: Xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 6, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chuyên ngành Luật

 Học vị: Thạc sỹ, Chuyên ngành Quản lý đất đai

Lý luận chính trị: Cao Cấp

Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1

 

Quá trình công tác: 

- 07/1993 – 06/1995:

Nhân viên Chi cục Quản lý đất đai, nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính Sở Địa chính Cao Bằng;

- 07/1995 – 10/1995:

Nhân viên Công ty xây dựng số 2, thuộc Tổng Công ty VINACONEX – Bộ xây dựng;

- 11/1995 – 03/1999:

Nhân viên Phòng Tổ chức – hành chính Sở Địa chính Cao Bằng;

- 04/1999 – 03/2005:

Cán bộ Thanh tra Sở Địa chính (Năm 2003 đổi tên là Sở TN&MT); Bí thư Đoàn cơ sở, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Ủy viên Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh Cao Bằng;

- 04/2005 – 07/2007:

Thanh tra viên, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên – Môi trường; Bí thư Đoàn cơ sở, Ủy viên  Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Ủy viên Ủy ban Hội lên hiệp thanh niên tỉnh Cao Bằng; Ủy viên UBKT Đảng ủy Sở Tài nguyên – Môi trường;

- 08/2007 – 11/2010:

Chuyên viên Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng;

- 12/2010 – 02/2011:

Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng;

- 03/2011 – 07/2014:

Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng;

- 8/2014 – 12/2015:

Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, Ủy viên BCH Đảng ủy Văn phòng, Bí thư Chi bộ Nghiên cứu tổng hợp 1;

- 01/2016 – 12/2018:

Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; kiêm Trưởng ban Quản lý Khu Du lịch Thác Bản Giốc;

- 01/2019 – 12/2020:

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng;

- 01/2021 đến nay:

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng./.

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH:

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của UBND huyện. 
b) Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác sau: Kế hoạch và đầu tư (quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; chương trình, danh mục dự án đầu tư; quyết định đầu tư; đấu thầu; phê duyệt thiết kế, dự toán; xúc tiến đầu tư); Tài chính (ngân sách huyện; quản lý tài sản nhà nước, quyết toán dự án hoàn thành); Quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; Nội vụ (trừ công tác: tôn giáo. thanh niên, lưu trữ); Quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Đối ngoại kinh tế đối ngoại ngoại vụ biên giới; Thanh tra nhà nước; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tổ chức và công dân; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ đột xuất, đề ra những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời điểm mà Chủ tịch UBND huyện thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành. 
c) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Ban chỉ huy Quân sự; Công an; Biên phòng; Tài chính Kế hoạch, Nội vụ; Thanh tra; Văn phòng HĐND&UBND; Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng. 
d) Theo dõi và chỉ đạo các xã, thị trấn. 
đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách. 
e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bảo Lạc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách. 

2. Ông: Hoàng Văn Cương

- Sinh ngày: 13/11/1966

- Quê quán: Nam Xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Dân tộc: Tày

- Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Trình độ: Đại học, chuyên ngành Luật

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

- Quá trình công tác: Từ 3/1983 - 7/1988: Nhân viên Văn phòng Huyện ủy Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - 8/1988 - 11/1991: Cán sự Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Từ12/1991 - 12/1995: Phó Bí thư Huyện đoàn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Từ 01/1996 - 8/2004: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - 9/2004 - 8/2005: Quyền Trưởng phòng Nội vụ huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Từ 9/2005 - 7/2012: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - 8/2012 - 12/2015: Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy Bảo Lạc. Từ 01/2016 đến nay: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc./.

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ; khoa học và công nghệ; thống kê; tài nguyên, môi trường; phòng, chống cháy nổ; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn huyện thuộc diện thu hồi đất; 

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Chi Cục Thống kê; Chi cục Thi hành án dân sự; Hợp tác xã dịch vụ môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sư dụng đất. 

c) Theo dõi và chỉ đạo các xã.
d) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với: các tổ chức, đoàn thể chính trị huyện và các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách. 

3. Bà: Hoàng Thị Đà

- Ngày sinh: : Ngày 16 tháng 6 năm 1974

- Dân tộc: Nùng 

-  Quê quán: Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

-Trình độ: Đại học, chuyên ngành Quản lý Văn hóa

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B

 - Quá trình công tác: Từ 9/1997 - 8/2003: Nhân viên hợp đồng Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, Cao Bằng; Từ 9/2003 - 9/2005: Cán sự Văn thư Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Từ 10/2005 - 4/2008: Cán sự Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, phụ trách công tác Thi đua khen thưởng và tổng hợp; Từ 5/2008 - 01/2009: Cán sự Phòng Nội vụ huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Từ 02/2009 - 6/2011: Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Từ 7/2011 - 6/2012: Quyền Trưởng phòng Nội vụ huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Từ 7/2012 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng./.

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa thông tin, thể dục thể thao; du lịch; lao động; chính sách xã hội; chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; nội vụ (công tác: thanh niên, tôn giáo, lưu trữ). 

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Lao động Thương binh và Xã hội; Y tế; Dân tộc; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Bưu chính, Viễn thông; Bảo hiểm xã hội; Hội Chữ thập đỏ; Trung tâm Y tế; Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình và các tổ chức hội theo lĩnh vực phụ trách, thuộc huyện quản lý. 
c) Theo dõi và chỉ đạo các xã. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền. 
d) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.
đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với các Ban Đảng của Huyện ủy; Đoàn thanh niên; các tô chức hội; các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.