Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 270
  • Trong tuần: 6 887
  • Tổng lượt truy cập: 523230
Đăng nhập
UBND xã Hưng Thịnh

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Chàng Hạ, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

1 Hoàng Quang Trung Bí thư Đảng ủy
2 Hoàng Thị Hiếu Phó bí thư Đảng ủy
3 Nông Văn Dương Chủ tịch UBND
4 Tào Quang Vinh Phó Chủ tịch HĐND
5 Nông Văn Khánh Phó Chủ tịch UBND
6 Nông Văn Tuấn Phó Chủ tịch UBND
7 Lục Văn Chuyên Chủ tịch UBMTTQ
8 Ban Văn Sơn Chủ tịch HCCB
9 Nông Thị Huệ Chủ tịch HLHPN
10 Lục Văn Huy Chủ tịch HND
11 Lục Quang Hòa Bí thư ĐTN
12 Hoa Văn Huấn Công chức VP-TK
13 Mê Văn Nguyên Công chức VP-TK
14 Quan Long Kiên Công chức TC-KT
15 Mã Thị Sải Công chức VH-XH
16 Vi Văn Nguyễn Công chức TP-HT
17 Hà văn Hoàn Công chức ĐC-XD
18 Hoàng Thùy Như Công chức ĐC-XD
19 Đàm Văn Hướng Chỉ huy trưởng QS