Thông tin mới nhất

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
UBND xã Đình Phùng

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Xóm Phiêng Chầu, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 0206.3286868

2. Cơ cấu, tổ chức:

 
1 Quan Văn Long Bí thư Đảng ủy
2 Séo Lệ Phấn Phó bí thư Đảng ủy
3 Đặng Chiều Phụng Chủ tịch UBND
4 Diều Văn Hoan Phó Chủ tịch UBND
5 Ma Sỹ Phia Phó Chủ tịch HĐND
6 Vi Văn Cương Chủ tịch UBMTTQ
7 Quan Văn Kim Phó Chủ tịch UBND
8 Lục Thị Huyền Chủ tịch HLHPN
9 Nông Thị Nhất Chủ tịch HND
10 Quan Văn Vận Chủ tịch HCCB
11 Phùng Vần Pu Bí thư ĐTN
12 Hoàng Kim Oanh Công chức TC-KT
13 Khuất Văn Quang Công chức VP-TK
14 Triệu Thị Tô Công chức VP-TK
15 Tô Thị Phương Công chức ĐC-XD
16 Quan Thị Tấm Công chức VH-XH
17 Quan Văn Huân Công chức TP-HT
18 Diều Văn Vĩnh Công chức VH-XH