Thông tin mới nhất

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
UBND xã Hồng Trị

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Bản Khuông, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

1 Quan Thị Huyền Bí thư Đảng ủy
2 Nông Văn Chung Phó bí thư Đảng ủy
3 Nguyễn Văn Tiệp Chủ tịch UBND
4 Tô Văn Chung Phó Chủ tịch HĐND
5 Nông Văn Phú Phó Chủ tịch UBND
6 Lương Thanh Toàn Phó Chủ tịch UBND
7 Quan Văn Hùng Chủ tịch HCCB
8 Quan Thị Phương Chủ tịch UBMTTQ
9 Mê Thị Ngân Chủ tịch HLHPN
10 Hoàng Thị Vình Bí thư ĐTN
11 Nguyễn Thị Kiều Chủ tịch HND
12 Ma Thị Nguyệt Công chức TC-KT
13 Hoàng Thị Hằng Công chức VP-TK
14 Bế Thị Linh Công chức TP-HT
15 Lục Thị Thu Hiền Công chức ĐC-XD
16 Lâm Thị Hạnh Công chức VH-XH
17 Lý Văn Thanh Chỉ huy trưởng QS
18 Nông Quốc Quân Công chức TP-HT
19 Vi Thị Xoan Công chức VH-XH