Thông tin mới nhất

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
UBND xã Phan Thanh

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Thôm Quan, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

1 Vi Văn Lực Bí thư Đảng ủy
2 Hoàng Văn Quan Phó bí thư Đảng ủy
3 Quan Văn Vương Phó Chủ tịch HĐND
4 Hoàng Văn Lèn Chủ tịch UBND
5 Triệu Văn Tuyến Phó Chủ tịch UBND
6 Nguyễn Xuân Vĩnh Phó Chủ tịch UBND
7 Hoàng Ngọc Quang Chủ tịch UBMTTQ
8 Long Thị Tuyên Chủ tịch HLHPN
9 Quan Văn Túc Chủ tịch HND
10 Sinh Văn Quý Bí thư ĐTN
11 Lầu A Châ ư Chủ tịch HCCB
12 Dương Kiều Vân Công chức VP-TK
13 Dương Văn Kiên Công chức VP-TK
14 Triệu Cà Ton Công chức VP-TK
15 Hoàng Văn Kim Công chức VH-XH
16 Long Trung Hiếu Công chức ĐC-XD
17 Phần A Hè Công chức ĐC-XD
18 Phương Văn Đông Công chức TC-KT
19 Dương Thị Ngà Công chức TP-HT