Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 462
  • Trong tuần: 9 006
  • Tổng lượt truy cập: 521494
Đăng nhập
Phòng Nội Vụ

A. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

1. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

2. Điên thoại liên hệ: (0206)3 870 225

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. (Bà) Quan Hồng Lam - Trưởng phòng  - Email: lamqh.blc@caobang.gov.vn

2. (Ông) Lữ Văn Đạt - Phó trưởng phòng - ĐT:0813366188- Email: datlv@caobang.gov.vn

3. (Ông) Đặng Văn Tư - Chuyên viên

4. (Ông) Phùng Văn Tập - Chuyên viên

5. (Bà) Nông Thị Hậu - Chuyên viên

C. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.