Thông tin mới nhất

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
UBND xã Cô Ba

Xã Cô Ba

 

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Phiêng Sáng, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

 

1 Phan Văn Thè Bí thư Đảng ủy
2 Vương Thị Lập Phó bí thư Đảng ủy
3 Vương Văn Phấn Phó Chủ tịch HĐND
4 Nguyễn Trương Phương Chủ tịch UBND
5 Ma Văn Dìn Phó Chủ tịch UBND
6 Lục Văn Nguyên Phó Chủ tịch UBND
7 Phủng Mùi Nải Chủ tịch HND
8 Lữ Thị Sinh Chủ tịch HLHPN
9 Ma Trung Kiên Bí thư ĐTN
10 Vương Văn Phong Công chức ĐC-XD
11 Lang Văn Sử Chủ tịch HCCB
12 Vương Thị Xuân Công chức TP-HT
13 Triệu Thị Thu Công chức VH-XH
14 Nông Văn Sàng Chỉ huy trưởng QS
15 Hà Văn Thắng Công chức VH-XH
16 Lang Thị Chuyên Công chức VH-XH
17 Nguyễn Văn Thắng Công chức ĐC-XD
18 Hoàng Văn Trọng Công chức VP-TK
19 Nông Thị Thu Công chức TC-KT
20 Nông Văn Quyền Công chức VP-TK