Thông tin mới nhất

image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
UBND xã Hồng An

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Hoi Ngửa, xã Hồng An huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

1 Lý A Xóa Bí thư Đảng ủy
2 Sùng Thị Cụa Phó bí thư Đảng ủy
3 Tô Thị Dung Chủ tịch UBND
4 Phủng Trần On Phó Chủ tịch HĐND
5 Hoàng A Lầu Phó Chủ tịch UBND
6 Nông Thế Duy Chủ tịch UBMTTQ
7 Hoàng Văn An Chủ tịch HCCB
8 Tô Thị Vân Anh Chủ tịch HLHPN
9 Phủng Tả Líu Bí thư ĐTN
10 Sùng A Quả Chủ tịch HND
11 Hoàng Văn Viên Chỉ huy trưởng QS
12 Bế Văn Cừ Công chức VP-TK
13 Nông Thị Thắm Công chức TC-KT
14 Mã Văn Hải Công chức VH-XH
15 Tô Minh Huệ Công chức TP-HT
16 Triệu Văn Thanh Công chức ĐC-XD