Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 20
Đăng nhập

Liên đoàn lao động huyện

 

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ:

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

1. Bà: Nguyễn Mai Hiên- Chủ tịch liên đoàn

2. Ông: Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch (không chuyên trách)

3. Bà: Lục Thanh Hồng - Phó chủ tịch (không chuyên trách)

3. Ông: Lê Quốc Đạt - cán bộ