Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Đăng nhập

UBND xã Hồng An

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Hoi Ngửa, xã Hồng An huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

a. Bà: Tô Thị Dung - Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0944436048 - Email: dungtt.blc@caobang.gov.vn

b. Ông: Phủng Trần On - Phó Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0886118312 - Email: