Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 18
Đăng nhập

UBND xã Phan Thanh

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Thôm Quan, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

a. Ông: Nguyễn Trương Phương - Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0962019019 - Mail:truongphuongpctphanthanh@gmail.com

b. Ông Quan Văn Túc - Phó chủ tịch UBND xã - ĐT: 0834710391 - 

Mail : tucqv.blc@caobang.gov.vn