Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 17
Đăng nhập

UBND Xã Sơn Lập

1. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Xóm Khuổi Tâư, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: 

2. Cơ cấu, tổ chức:

a. Ông: Hoàng Ngọc Tình - Chủ tịch UBND xã - ĐT: 0912989920 - Email: tinhhn.blc@caobang.gov.vn

b. Ông:Hầu Văn Lầu - Phó chủ tịch UBND xã - ĐT: 0338106329 - Email: lauhv.blc@caobang.gov.vn