Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 682
  • Trong tuần: 7 478
  • Tổng lượt truy cập: 525640
Đăng nhập
Bảo Lạc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn trong 9 tháng đầu năm 2022. Ðể đạt được kết quả  đó, huyện Bảo Lạc đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong quản lý, điều hành, tạo đột phá trong cải cách hành chính (CCHC), góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, vì dân phục vụ.

Bảo Lạc quyết tâm tạo đột phá trong CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, trong đó, nhiều biện pháp CCHC đã được huyện tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả. Hiện nay, ngoài quy định cắt giảm TTHC theo chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện còn thực hiện cắt giảm tối đa hơn nữa thời gian giải quyết đối với 67 TTHC thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hằng ngày, hằng giờ bộ phận giám sát đôn đốc các phòng chuyên môn kịp thời giải quyết và trả hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp trước hạn, đúng thời hạn; áp dụng phần mềm lọc những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ để đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng thời hạn.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh đến kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "Một cửa" UBND thị trấn Bảo Lạc

Việc hiện đại hóa nền hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước luôn được quan tâm. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện và UBND các xã được trang bị máy tính phục vụ công việc; 100% cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã kết nối Internet tốc độ cao; 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện , xã đều đăng ký và được cấp tài khoản trên hệ thống VNPT-iOffice để triển khai, trao đổi, thực hiện nhiệm vụ. Cổng thông tin điện tử UBND huyện  được triển khai hiệu quả, đồng bộ. Các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh ký số văn bản; kịp thời tiếp nhận, xử lý, trả lời thông tin phản ánh qua đường dây nóng của huyên

Công chức, viên chức tại bộ phận "một cửa" thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết TTHC, nhất là việc hướng dẫn, tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Trong 9 tháng đầu năm, bộ phận "một cửa" huyện tiếp nhận, giải quyết hơn 500 hồ sơ TTHC qua dịch vụ công mức độ 3, 4 chiếm 73%; cấp xã tiếp nhận, giải quyết 25 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tinh thần, thái độ của độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận "một cửa" được nâng cao; cơ sở vật chất được đầu tư, sắp xếp khoa học, hợp lý, tạo không gian sạch sẽ, hiện đại, gần gũi với nhân dân; việc niêm yết các TTHC tại các vị trí thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến tra cứu được các đơn vị thực hiện tốt. Hằng năm, 100% xã, đều lấy đánh giá ý kiến người dân hài lòng về thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận "một cửa". Qua đó, kết quả sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99,8%.

 Bà Nông Thị Xoan ( Đình phùng): Tôi đến xã làm thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cán bộ bộ phận "một cửa" xã nhiệt tình hướng dẫn. Các TTHC tại xã được niêm yết công khai, thuận tiện cho người dân tra cứu.. Vì vậy, tôi rất hài lòng về thái độ phục vụ của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC xã.

Để công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa hành chính đạt hiệu quả, thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh thực hiện Đề án chuyển đổi số của tỉnh và kế hoạch của Huyện; tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính nhà nước; khuyến khích, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia xây dựng chính quyền điện tử. Công khai TTHC theo hình thức điện tử trên các cổng dịch vụ công từ Huyện đến cơ sở và bộ phận "một cửa" thực hiện công khai TTHC theo hình thức điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC. Thực hiện tại bộ phận "một cửa" theo phương thức "5 tại chỗ" (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ).

Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú nhằm tạo chuyển biến, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH trên địa bàn.

Đàm Quyên

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lạc