Tin tức









Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 410
  • Trong tuần: 8 954
  • Tổng lượt truy cập: 521442
Đăng nhập
Bảo Lạc nỗ lực cải cách hành chính

Huyện Bảo Lạc xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu phấn đấu đặt quyền lợi của người dân, doanh nghiệp lên trên hết, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, công tác CCHC từng bước đáp ứng mong đợi của người dân, doanh nghiệp.

anh tin bai

Đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp huyện đến xã được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) huyện và 100% xã, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, quy định cụ thể về các loại công việc được áp dụng giải quyết tại cấp huyện và cấp xã. Tại đây, tất cả các loại hồ sơ, TTHC đều được công khai minh bạch về quy trình, thời gian giải quyết, phí, lệ phí. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”, đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp huyện đến xã đều được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến giải quyết TTHC.

Chị Nông Thị Khê, thị trấn Bảo Lạc đến công chứng giấy tờ cá nhân, sau khoảng 15 phút, hồ sơ của chị đã được giải quyết. Chị Khê bày tỏ sự hài lòng: Lần đầu tôi đến giải quyết công việc tại đây, tôi cảm thấy rất hài lòng, các thông tin được công khai, hồ sơ thủ tục được giải quyết nhanh, cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách bộ phận hướng dẫn chu đáo, tận tình, cơ sở vật chất khá đồng bộ, hiện đại.

Theo công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC huyện, đón tiếp công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, trước hết cán bộ sẽ kiểm tra hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đủ, sẽ hướng dẫn người dân bổ sung. Với hồ sơ đơn giản đều sẽ được giải quyết ngay trong buổi làm việc; hồ sơ cần xử lý các bước tiếp theo đều được tiếp nhận và trả đúng như giấy hẹn.

Quyết tâm đẩy mạnh cải cách TTHC, huyện đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Cùng với đó, chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp huyện, xã; niêm yết công khai TTHC; thực hiện chế độ thông tin báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định; triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC và quy định hành chính liên quan. Niêm yết công khai bộ danh mục TTHC được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC của UBND huyện, xã.

Để tạo bước đột phá trong cải cách TTHC, huyện tiến hành rà soát những tiêu chí có số điểm thấp để phân tích, làm rõ nguyên nhân. Cùng với đó, xác định rõ những tiêu chí trong thời gian ngắn có thể phấn đấu đạt được cũng như những tiêu chí cần thời gian, lộ trình phù hợp, để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát giúp các xã, thị trấn đẩy mạnh cải cách TTHC, tập trung vào một số nhiệm vụ: Tăng cường cải cách TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; ứng dụng khoa học, công nghệ vào CCHC; đẩy mạnh, khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện các giải pháp, sáng kiến mới về CCHC; nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức; gắn trách nhiệm công tác CCHC với người đứng đầu…

Hướng tới xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, huyện tập trung thực hiện tốt việc giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong quản lý của UBND các cấp, ứng dụng thực hiện chữ ký số trong quản lý, điều hành; sử dụng hiệu quả thiết bị phục vụ họp trực tuyến tại các đơn vị. 

Nhờ chỉ đạo quyết liệt và áp dụng hiệu quả các giải pháp, công tác CCHC trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực và có những chuyển biến mạnh mẽ. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa quy trình, công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý và đưa vào giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đến giải quyết. Trong 2 năm 2021, 2022, huyện tiếp nhận 15.165 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn 15.147 hồ sơ, quá hạn 18 hồ sơ; 370 TTHC giải quyết theo cơ chế “một cửa”; 225 TTHC giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông”.

Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong giải quyết công việc hành chính; thường xuyên sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn theo hướng hiện đại hóa hành chính. Tỷ lệ giải quyết TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình mức độ 4 là 510 thủ tục, mức độ 3 là 230 thủ tục, 100% hồ sơ TTHC được giải quyết sau khi tiếp nhận và trả kết quả trên cổng dịch vụ công; 100% văn bản hoàn toàn điện tử; 100% lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và lãnh đạo UBND xã, thị trấn đều thực hiện ký số trên các văn bản điện tử của hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-Ioffice; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng máy tính, máy in và các thiết bị công nghệ thông tin khác để phục vụ trong công việc… 

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, huyện rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó tập Để đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp tham gia CCHC; khảo sát, tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung một số quy định phù hợp với thực tế địa phương. Từng bước xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, gần dân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ công chức; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý điều hành và thực hiện các nhiệm vụ nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến chính quyền số thân thiện vì nhân dân phục vụ.

Nguồn Báo Cao Bằng