Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 731
  • Trong tuần: 6 824
  • Tổng lượt truy cập: 603531
Đăng nhập
Hội nghị đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển các huyện miền Tây

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì. Tham dự có thành viên BCĐ, tiểu ban thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Tỉnh ủy, các huyện miền Tây triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng của 3 huyện miền Tây; tích hợp định hướng phát triển tiểu vùng miền Tây vào quy hoạch chung của tỉnh đảm bảo phù hợp, nhất quán. Năm 2022, các huyện tổ chức các bước lập Đồ án điều chỉnh Quy hoach chung thị trấn Bảo Lạc giai đoạn 2021 - 2030, hiện nay, đang công bố công khai, đăng tải các quyết định và Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021 - 2030, tỷ lệ 1/2000 trên Trang thông tin điện tử UBND huyện Bảo Lạc đến toàn thể nhân dân các tổ, xóm trên địa bàn thị trấn Bảo Lạc; hoàn thiện và ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khu đô thị bờ phải sông Gâm, thị trấn Pác Mjầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khu đô thị trung tâm thị trấn Pác Mjầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng theo đúng thẩm quyền; thực hiện điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thị trấn Pác Mjầu giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đầu tư xây dựng các thị trấn của 3 huyện cơ bản hoàn thiện các tiêu chí đối với đô thị loại IV; xây dựng quy hoạch mở rộng thị trấn Bảo Lạc trở thành trung tâm của tiểu vùng phía Tây, có hạ tầng cơ sở phát triển đồng bộ, đảm nhận được chức năng là hạt nhân thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tạo động lực phát triển KT - XH tiểu vùng miền Tây, tạo sự kết nối với các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh; xây dựng phát triển, mở rộng thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm), thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình). 3 huyện miền Tây ưu tiên nguồn lực để mở rộng không gian chỉnh trang, phát triển hạ tầng đô thị nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH, mở rộng không gian đô thị cho các thị trấn của địa phương.

 

Tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, quảng bá, xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế thương mại giữa huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm với huyện Nà Po, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Khai thác lợi thế, phát triển đa dạng nhiều loại hình du lịch (du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng...) kết hợp với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền tại địa phương gắn với bảo tồn di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc; liên kết với các huyện, các tỉnh lân cận xây dựng tour, tuyến, thúc đẩy phát triển du lịch. Hình thành vùng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa có quy mô thích hợp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Nâng cao, chuẩn hóa chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kết hợp với tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, đặc biệt là người dân tộc thiểu số Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô...

4 tháng đầu năm, tình hình KT - XH của 3 huyện tiếp tục phát triển, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đảm bảo; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 17,3 tỷ đồng (trong đó, Bảo Lạc đạt 7,9 tỷ đồng, bằng 121% so với cùng kỳ năm 2022; Bảo Lâm đạt trên 4,8 tỷ đồng, đạt 24,34% kế hoạch; Nguyên Bình đạt 4,5 tỷ đồng, đạt 28,04% kế hoạch). Huyện Bảo Lạc thu ngân sách Nhà nước đến ngày 15/4/2023 trên 9,6 tỷ đồng; huyện Bảo Lâm thu trên 20,6 tỷ đồng; huyện Nguyên Bình thu trên 5,1 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được quan tâm; tiếp tục chăm lo cho các đối tượng chính sách; công tác giảm nghèo được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới, an ninh trật tự đảm bảo giữ vững.

anh tin bai

Lãnh đạo huyện Nguyên Bình phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những mặt đạt được, vấn đề còn hạn chế cần khắc phục trong công tác chỉ đạo, điều hành; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kế hoạch số 888/KH-BCĐ trên địa bàn các huyện miền Tây năm 2022; giải đáp, làm rõ những vướng mắc, đề xuất trong quá trình thực hiện; đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TU trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị BCĐ thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, tiểu ban thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU các huyện ngay sau hội nghị tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết số 08-NQ/TU. Chủ động phối hợp với các sở, ngành trong triển khai các chương trình, dự án, lồng ghép các nguồn vốn để nâng cao hiệu quả đầu tư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện về Nghị quyết số 08-NQ/TU, Kế hoạch số 886/KH-BCĐ, Kế hoạch số 888/KH-BCĐ của BCĐ thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các kế hoạch của các tiểu BCĐ về xây dựng và phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cân đối ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc chương trình Nghị quyết số 08-KH/TU gắn với các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá của địa phương đảm bảo phù hợp, hiệu quả; kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn các huyện miền Tây; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển KT - XH. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU gắn với kế hoạch phát triển KT - XH huyện năm 2023 và việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tiểu BCĐ, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn của 3 huyện trong tham mưu thực hiện kế hoạch Nghị quyết số 08-NQ/TU năm 2023. Tăng cường công tác phối hợp giữa 3 huyện miền Tây, xác định nội dung, công việc cụ thể gắn với trách nhiệm vủa từng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Nguồn: Diệu Hoa - Báo Cao Bằng (baocaobang.vn)