Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 24
 • Hôm nay: 601
 • Trong tuần: 9 145
 • Tổng lượt truy cập: 521633
Đăng nhập
 • Lịch tiếp công dân năm 2020

  Ban tiếp công dân UBND huyện Bảo lạc thông báo: Chủ tịch UBND huyên, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện sẽ tiếp công dân định kỳ vào  ngày 15 hàng tháng năm 2020, nếu đúng vào ngày lễ thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, nếu đúng ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật thì được chuyển sang ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.

 • Lịch tiếp công dân năm 2019

  Ban tiếp công dân UBND huyện Bảo lạc thông báo: Chủ tịch UBND huyên, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện sẽ tiếp công dân định kỳ vào  ngày 15 hàng tháng năm 2019, nếu đúng vào ngày lễ thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, nếu đúng ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật thì được chuyển sang ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.

 • Lịch tiếp công dân năm 2018

   Ban tiếp công dân UBND huyện Bảo lạc thông báo: Chủ tịch UBND huyên, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện sẽ tiếp công dân định kỳ vào  ngày 15 hàng tháng năm 2018, nếu đúng vào ngày lễ thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, nếu đúng ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật thì được chuyển sang ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.