Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 753
  • Trong tuần: 6 846
  • Tổng lượt truy cập: 603553
Đăng nhập
Agribank Bảo Lạc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

  Ngày 07/02, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank chi nhánh huyện Bảo Lạc vừa tổng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Năm 2022  Ngân hàng Agribank Bảo Lạc đã triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của chính phủ, ngân hàng nhà nước và Agribank, công tác huy động vốn được quan tâm thực hiện có hiệu quả; Tổng nguồn vốn huy động trong năm 2022 đạt 420.266 triệu đồng, tăng so với đầu năm 11.889 triệu đồng, tỷ lệ tăng 2,9% đạt 97,5% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó: Tiền gửi dân cư đạt 366.320 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 87,14% tổng nguồn vốn; doanh số cho vay đạt 386.881 triệu đồng, tăng 6.388 triệu đồng so với năm 2021, tỷ lệ tăng 1,68%; doanh số thu nợ đạt 420.125 triệu đồng, tăng 66.936 triệu đồng, tỷ lệ tăng 18,95%; tổng dư nợ cho vay là 367.196 triệu đồng; nợ xấu 2.715 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,74% tổng dư nợ; dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn đạt 340.878 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 92,83% tổng dư nợ; tổng thu dịch vụ đạt 3.006 triệu đồng, tăng 422 triệu đồng, đạt 108,8% kế hoạch tỉnh giao. Thực hiện công tác an sinh xã hội được trên 75  triệu đồng .

  Mục tiêu năm 2023 Chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Bảo Lạc, phấn đấu huy động nội tệ đạt 439.118 triệu đồng. Trong đó  nguồn vốn tiền gửi dân cư đạt 382.804 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 87,17% tổng nguồn vốn; dư nợ đạt 381.884 triệu đồng, tỷ lệ tăng 4%; nợ xấu 0,7% tổng dư nợ; phấn đấu doanh thu phí dịch vụ tăng từ 10% trở lên./.

Minh Khôi- Lãnh Độ

Trung tâm văn hóa và truyền thông Bảo Lạc