Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 739
  • Trong tuần: 6 832
  • Tổng lượt truy cập: 603539
Đăng nhập
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ huyện và phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện
anh tin bai

Thông qua Chương trình phối hợp  giữa Ban thường trực Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, nhằm tuyên truyền , phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; huy động các  nguồn lực cho Quỹ '' Vì người nghèo '' và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các Chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội; tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, tăng cường vai trò của Mặt trận tổ quốc với các cấp, các tổ chức chính trị- xã hội với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; hàng năm phân bổ một phần kinh phí từ quỹ '' Vì người nghèo'' kết hợp với nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang NHCSXH để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

anh tin bai

Lễ ký kết phối hợp giữa Ủy ban MTTQ huyện và NHCSXH huyện

          Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Minh Khôi- Lãnh Độ

Trung tâm văn hóa và truyền thông Bảo Lạc