Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

I. Cơ cấu tổ chức:

1. (Ông) Tô Đức Bình - Trưởng phòng

2. (Ông) Bế Nông Lâm - Phó trưởng phòng

3. (Ông) Triệu Lao Lủ - Chuyên viên

4. (Bà) Mông Thị Xuyến - Chuyên viên